•  
  Hospital Santa Barbara
       
  (13)
  Ortopedia e Traumatologia, Outras (Santa Barbara D'Oeste - Centro)
 •  
  Unimed Facil
       
  (4)
  Ortopedia e Traumatologia, Outras (Santa Barbara D'Oeste - Jd Mollon)
 •  
  Unimed Hospital Dia
       
  (1)
  Ortopedia e Traumatologia, Outras (Santa Barbara D'Oeste - Jd Panambi)
 •  
  Ortoclínica
       
  (2)
  Ortopedia e Traumatologia (Santa Barbara D'Oeste - Vila Maria)