Ortopedistas - traumatologistas em Ipitanga, Lauro de Freitas