Especialistas em Histerectomia total ampliada, Sete Lagoas